Aile Eğitimi veKatılımı Önemlidir

Aile Eğitimi veKatılımı Önemlidir

Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan birsorumluluktur. Anne babalar

çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırlarsa çocuklarınkazanımları da o oranda artacaktır.

Anne-babaların eğitime katılımı, ailenin sosyokültürel değerlerininprograma yansıtılmasını

kolaylaştırmanın yanısıra, okul ve ev arasındaki devamlılığıdestekleyerek kazanılan bilgi, beceri

ve tutumların pekiştirilmesini ve kalıcılığını sağlar. Bunedenle programla birlikte kullanılmak

amacıyla “Aile Destek Programı” da hazırlanmıştır.

To Top ↑