Bütüncüldür Oyun Temellidir

Bütüncüldür Oyun Temellidir

Bütüncüldür:

Program, konu ya da tema merkezli olmamakla birlikte eğitimplanlanırken çeşitli

konulardan yararlanılabilir. Aynı konular farklı göstergeleriçin farklı yönleriyle tekrar ele

alınabilir. Burada asıl amaç, ele alınan konunun öğretimideğil, o konu yardımı ile göstergelerin

ve süreçlerin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla günlükyaşamda yer alan her şey konu olabilir.

 

Oyun Temellidir:

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığıdünyayı oyunla tanır ve

kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünmebecerilerini oyun içinde kazanır. Diğer

bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle,programda göstergeler ele alınırken

oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik olarak kullanılmasıözellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla

öğrenmek bu programın ve okul öncesi eğitimin ayrılmazparçası olarak görülmektedir.

To Top ↑