PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FAYDALARI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FAYDALARI

Proje çalışmaları öğrencilerin;
Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.
Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.
Öğrencilerin yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
Öğrencilere eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
Öğrencilerin problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırır.
Yaratıcılığa özendirir.
Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.
Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılımı sağlar.
Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.
Öğrenciye çeşitli beceriler kazandırır: yaşamsal beceriler, bilişsel süreç becerileri, özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler ve inançlar.

 

To Top ↑